Strona główna » Liceum » Język polski » Barok


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Istota marynizmu (konceptyzmu) na przykładzie wierszy Jana Andrzeja Morsztyna.

Jan Andrzej Morsztyn (1621 – 1693)Poeta, tłumacz pochodzący z zamożnej rodziny ziemiańskiej. Wykształcenie domowe odebrał pod kierunkiem dziadka, studiował także [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:22 , Wyświetleń: 1152 , Ocena: 78, Głosów: 15, Autor: elkakida

J.A.Morsztyn - polski marinista. W jaki sposób osiąga efekt zadziwienia czytelnika?

Marinizm (kwiecisty barok) kładł szczególny nacisk na formę dzieła. Lubował się w wymyślonych, nowatorskich metaforach, zaskakujących konceptach. Nie przestrzegał klasycz [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:25 , Wyświetleń: 1580 , Ocena: 53.41, Głosów: 26, Autor: pawlukewa

Jak rozumiesz pojęcie sarmatyzmu?

W XVII wieku, w okresie baroku Polaków jednoczyło poczucie wspólnoty narodowej, potęgi własnego kraju, jego ustroju i gospodarki. Świadomość tradycji rodowej i wrodzonego s [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:49 , Wyświetleń: 1066 , Ocena: 45.35, Głosów: 16, Autor: pawlukewa

Jaki wpływ na kulturę epoki baroku miało podważenie świadectwa ludzkich zmysłów?

Filozofowie XVIIw zwrócili uwagę, że świat nie zawsze jest taki jak go postrzegamy zmysłami. Koncepcje Kartezjusza, Spinozy, Pascala były wspierane przez odkrycia naukowe tj. [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:37 , Wyświetleń: 1319 , Ocena: 109.25, Głosów: 11, Autor: Mafej

Jakie refleksje o dramacie egzystencji zawarł Sęp - Szarzyński w swoich sonetach?

Mikołaj Sęp – Szarzyński żył i tworzył na przełomie dwóch epok, baroku i renesansu, a dokładniej w latach siedemdziesiątych XVI wieku. Jego twórczość była niety [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:09 , Wyświetleń: 1051 , Ocena: 42.17, Głosów: 22, Autor: pawlukewa

Jan Andrzej Morszczyn jako poeta dworski.

Jan Andrzej Morsztyn był poetą związanym z dworem królewskim. Piastował wiele urzędów. Był dworakiem i intrygantem ale też sprawnym dyplomatą. Był skazany na banicję i [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:39 , Wyświetleń: 1350 , Ocena: 75.15, Głosów: 12, Autor: pawlukewa

Jan Andrzej Morsztyn - dworski nurt poetycki.

reprezentant marinizmu (konceptyzmu) w literaturze polskiej przedstawiciel poezji dworskiej w swej twórczości poszukiwał nowych, zaskakujących odbiorcę form J. A. [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:33 , Wyświetleń: 2553 , Ocena: 49.35, Głosów: 50, Autor: agacjo

Jan Andrzej Morsztyn.

Jan Andrzej Morsztyn pochodził z rodziny związanej z arianizmem, ale po przejściu na katolicyzm zachował tylko powierzchowne cechy dawnej ideologii. Dzięki zręczności dworak [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:39 , Wyświetleń: 2471 , Ocena: 36.01, Głosów: 68, Autor: agacjo

Jan Chryzostom Pasek - przykład prawdziwego szlachcica-sarmaty.

Jan Chryzostom Pasek był potomkiem zubożałej , zagrodowej szlachty , a jego ojciec siedział już na dzierżawie , nie na zagrodzie . Z jezuickiego kolegium w Rawie Mazowieckiej [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:28 , Wyświetleń: 1570 , Ocena: 50.52, Głosów: 22, Autor: pawlukewa

Jan Sebastian Bach - życie i twórczość (2)

Johann Sebastian Bach należał do największej z muzycznych dynastii, do której zaliczyć można 75 muzyków tworzących na przestrzeni trzech stuleci. Był częścią linii, kt [...]

Dodano: 2008-12-28 22:04:13 , Wyświetleń: 1481 , Ocena: 62.08, Głosów: 11, Autor: majka100100

Jan Sebastian Bach - życie i twórczość (3)

Johann Sebastian Bach należał do największej z muzycznych dynastii, do której zaliczyć można 75 muzyków tworzących na przestrzeni trzech stuleci. Był częścią linii, kt [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:06 , Wyświetleń: 1090 , Ocena: 674, Głosów: 0, Autor: majka100100

Jan Twardowski "Oda do rozpaczy" (rozprawka z interpretacja).

ROZPACZ JAKO NIEODŁĄCZNA CZĘŚĆ LUDZKIEGO LOSU. W utworze Jana Twardowskiego "Oda do rozpaczy", rozpacz traktowana jest przez ludzi jak uczucie niepotrzebne i zbędne, a [...]

Dodano: 2008-11-16 12:40:51 , Wyświetleń: 1682 , Ocena: 170.57, Głosów: 6, Autor: Mafej

Jeden dzień w domu Harpagona (\

Auuu-wysyczałem, chociaż przecież obiecałem sobie , że nie odezwę się ani słówkiem.Nie chciałem ryzykować. Bałem się, że ktoś odkryje moją kryjówkę,ale jednocześ [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:45 , Wyświetleń: 1276 , Ocena: 51.55, Głosów: 21, Autor: majka100100

Język i styl molierowski.

Molierowi zarzuca się przede wszystkim to, że nie używał języka „ludzi ogładzonych”. Molier, który urodził się w środowisku tak bliskim ludu zachował obrazo [...]

Dodano: 2008-03-25 15:30:09 , Wyświetleń: 1263 , Ocena: 24.96, Głosów: 45, Autor: pawlukewa

Klasycyzm francuski XVII wieku.

Dominującym kierunkiem w lit. i sztuce francuskiej XVII w. był nie barok lecz klasycyzm. Nawiązywał on do sztuki starożytnej i renesansowej. U jego podłoża był racjonalizm [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:42 , Wyświetleń: 2632 , Ocena: 36.48, Głosów: 66, Autor: agacjo

Kobieta baroku.

„J. A. Morsztyn w wierszu „Niestatek” przedstawia kobietę baroku jako niestałą w uczuciach. Wiersz ten jest jednym zdaniem składającym się z szesnastu wiers [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:57 , Wyświetleń: 2463 , Ocena: 38.75, Głosów: 60, Autor: agacjo

Komedia klasyczna.

Klasycyzm to ogólnoeuropejska formacja kulturowo - literacka, której geneza wiązała się z poznaniem i upowszechnieniem starożytnych poezji w okresie renesansu. Rozkwit klasyc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:33 , Wyświetleń: 3347 , Ocena: 26.52, Głosów: 107, Autor: agacjo

Komizm w komedii Moliera.

Molier dbał o prawdę w swoim teatrze, ale także dbał o komizm. Musiał więc wprowadzić do swoich refleksji – kiedy stawały się zbyt gorzkie – elementy komiczne, [...]

Dodano: 2008-03-25 15:30:08 , Wyświetleń: 1668 , Ocena: 24.08, Głosów: 50, Autor: pawlukewa

Kontrast jako zasada kompozycji w baroku i jego związek ze światopoglądem epoki (przykłady z literatury; sztuk plastycznych).

I Wstęp: Poeci barokowi przyjeli sobie za cel zaszokować odbiorcę, ich poszukiwania podążały w kierunku wymyślania coraz to nowych, zaskakujących form wyrazu. Poeci ba [...]

Dodano: 2008-11-17 18:50:50 , Wyświetleń: 1312 , Ocena: 72.94, Głosów: 15, Autor: Mafej

Krakowskie kościoły barokowe

Po drodze mijamy ulicę Szewską i ulicę św. Anny, gdzie przy Plantach wznosi się monumentalny gmach barokowego kościoła św. Anny zbudowany na przełomie XVII i XVIII w. prze [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:59 , Wyświetleń: 1098 , Ocena: 35.84, Głosów: 24, Autor: Mafej

Kto jest winien śmierci Dunkana?

„Makbet” Williama Szekspira jest jednym z najbardziej znanych tragedii angielskiego twórcy. Utwór opowiada o przeistoczeniu prawego rycerza w okrutnego zdrajcę. Prze [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:45 , Wyświetleń: 1379 , Ocena: 166.17, Głosów: 5, Autor: elkakida

Który z bohaterów, który ze światów jest ci bliższy: Shakespear'a, Corneill'a, a może Molier'a?

Zanim zdecyduję się na konkretną odpowiedz, najpierw postaram się przybliżyć postacie głównych bohaterów oraz charakterystyczne cechy poszczególnych światów. Otóż [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:44 , Wyświetleń: 2447 , Ocena: 101.39, Głosów: 27, Autor: agacjo

Kultura sarmacka i jej relikty w kulturze współczesnej. (Co w nas drzemie z dawnych Sarmatów)

W XVIII wieku wśród szlachty panowało ogólne przekonanie, że pochodzi ona od starożytnego plemienia Sarmatów. Był to lud zamieszkujący od I w. p.n.e do IV w. n.e tereny Uk [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:32 , Wyświetleń: 1320 , Ocena: 67.88, Głosów: 15, Autor: elkakida

List Barokowy

Wielce wielmożny, ulubiony mój przyjacielu, towarzyszu uczt i zabaw wszelkich Marcinie.Rad jestem niezmiernie, z powodu tego, że mogę w dniu dzisiejszym list wystosować, k [...]

Dodano: 2009-02-10 12:21:16 , Wyświetleń: 1862 , Ocena: 39.12, Głosów: 41, Autor: elkakida

List Kleanta do Marianny - Skąpiec.

Droga Marianno!Piszę do Ciebie ten list z nadzieją, że go przeczytasz i zrozumiesz moją troskę o Ciebie. Błagam Cię moja droga, nie wychodź za mojego ojca- niegodziwca. [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:36 , Wyświetleń: 1409 , Ocena: 20.81, Głosów: 57, Autor: ew.la

List barokowy. (1)

Cześć Mietek !!!Bardzo Ci dziękuję za miły list i pozdrowienia z wakacji , które były dla mnie wielką niespodzianką .Cieszę się , że u ciebie wszystko w porządku i [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:31 , Wyświetleń: 1720 , Ocena: 19.04, Głosów: 70, Autor: tom

List barokowy. (2)

Wielce wielmożny Panie Andrzeju, imienniku mój i zabaw młodzieńczych towarzyszu.Wielce jestem kontent, ze list od Wci otrzymawszy przeczytałem w nim o zdrowiu przyjaciół [...]

Dodano: 2008-11-13 16:43:18 , Wyświetleń: 1721 , Ocena: 51.91, Głosów: 21, Autor: Mafej

List w stylu barokowym.

Najmilsi, umiłowani ponad wszystko rodzice!Piszę do was z odległego Deutchlandu, gdyż chociaż dzieli nas tylko jedna granica, moje serce już usycha z tęsknoty za wami. P [...]

Dodano: 2008-01-30 23:56:58 , Wyświetleń: 3049 , Ocena: 38.03, Głosów: 67, Autor: agacjo

Literackie i i deowe wyznaczniki epoki baroku.

N a z w a: Nazwa „barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:49 , Wyświetleń: 1349 , Ocena: 36.58, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Literackie i ideowe wyznaczniki epoki (Barok).

Nazwa: Nazwa "barok" stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej barbarzyńst [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:36 , Wyświetleń: 3143 , Ocena: 56.86, Głosów: 57, Autor: agacjo

Literatura jest zwierciadłem, w którym odbijają się wizerunki Polski i Polaków. Czy lustro mówi prawde?-Barok

Na początku mojej pracy chciałam zadać jedno pytanie. Czy lustro mówi prawdę? W jakiejś części tak. Wiadomo, że zwierciadło odwraca strony. Strona prawa staje się lewą [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:10 , Wyświetleń: 1363 , Ocena: 132.92, Głosów: 11, Autor: elkakida

Los człowieka w twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Daniela Naborowskiego.

Mikołaj Sęp-Szarzyński żył w tym samym czasie co Jan Kochanowski, gdy zmarł w 1581 roku Kochanowski jeszcze żył (do 1584 roku). Wielu historyków literatury zalicza go do b [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:05 , Wyświetleń: 1298 , Ocena: 40.89, Głosów: 26, Autor: ew.la

M.S. Szarzyński i D. Naborowski o wartościach trwałych i przemijających.

Mikołaj S. Szarzyński przekazuje informacje o przemijaniu, o wartości dóbr ziemskich i ostatecznych - śmierci, wieczności i zbawieniu. W sonecie "O wojnie naszej, którą wie [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:39 , Wyświetleń: 2276 , Ocena: 50.91, Głosów: 42, Autor: agacjo

Makbet-od rycerza do zbrodniarza

Makbet jest tytułowym bohaterem książki Wiliama Szekspira. Postać ta łączy dwie postawy: rycerza i zbrodniarza. W swojej pracy postaram się ukazać jak bardzo zmieniło się [...]

Dodano: 2009-03-15 15:09:06 , Wyświetleń: 1188 , Ocena: 48.65, Głosów: 16, Autor: elkakida

Marcin Luter. (1)

Luter Marcin, Martin Luther (1483-1546), duchowny, niemiecki reformator Kościoła zachodniego. Od 1497 znajdował się pod wpływem Braci Wspólnego Życia, ruchu odnowy w średni [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:42 , Wyświetleń: 2044 , Ocena: 29.16, Głosów: 57, Autor: GOSIA288

Matura z polakiego ustny

1.Charakterystyka zjawiska Sarmaty na podstawie „Pamiętników” J. Ch. Paska i utworów W. Potockiego.Ideologia sarmatyzmu oparta była na tezie renesansowych kroni [...]

Dodano: 2008-12-15 23:08:04 , Wyświetleń: 1191 , Ocena: 46.71, Głosów: 20, Autor: majka100100

Mikołaj Sęp Szarzyński „O wojnie, którą wiedziemy z szatanem i ciałem”

Sonet Szarzyńskiego jest monologiem skierowanym do Boga. Występują w nim apostrofy np.”[…] o nasz Panie”, których zadaniem jest podkreślenie wyniosłości pr [...]

Dodano: 2009-03-10 21:16:31 , Wyświetleń: 1268 , Ocena: 120.63, Głosów: 7, Autor: elkakida

Mikołaj Sęp-Sarzyński.

M. Sęp-Sarzyński to poeta tworzący w latach siedemdziesiątych XVI wieku. Zmarł mając 31 lat. Jego twórczość stoi na pograniczu renesansu i baroku. Renesansowe zainteresowa [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:41 , Wyświetleń: 2604 , Ocena: 47.25, Głosów: 54, Autor: agacjo

Miłość jako temat literatury XVI i XVII wieku (Kochanowski, Sęp-Sarzyński, Morsztyn).

Temat miłości podjął Kochanowski w wielu fraszkach („Do Zofiejej”, „Do Kachny”). Niepokoje oczekiwania, gorzkie rozczarowania, smutki i nadzieje zakocha [...]

Dodano: 2008-04-04 10:20:09 , Wyświetleń: 85327 , Ocena: 3658.19, Głosów: 47, Autor: pawlukewa

Miłość metafizyczna i miłość flirtująca? Zaprezentuj dwa oblicza miłości w literaturze barokowej

Po średniowieczu i renesansie - epokach, które "ujarzmiły" miłość - w baroku dokonała się jej metamorfoza. Owe zmiany nastąpiły głównie w swobodzie traktowania tematyki [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:12 , Wyświetleń: 145077 , Ocena: 2738.38, Głosów: 97, Autor: GOSIA288

Motyw vanitas w twórczości D. Naborowskiego.

„Żeglujemy po szerokim przestworzu, wciąż niepewni i chwiejni..., pałamy żądzą znalezienia oparcia i ostatecznej podstawy” – te słowa Pascala świetnie de [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:18 , Wyświetleń: 1594 , Ocena: 15.89, Głosów: 63, Autor: pawlukewa

Motyw śmierci w malarstwie baroku na podstawie wybranych dzieł

W tej pracy postaram się przybliżyć obraz i postrzeganie śmierci przez ludzi baroku na podstawie obrazów ówczesnych mistrzów, takich jak Caravaggio, Peter Paul Rubens, Nicol [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:38 , Wyświetleń: 1934 , Ocena: 234.86, Głosów: 6, Autor: elkakida

Mowa do ojców.

Plan:1.Wprowadzenie.a)definicja słowa ojciecb)być dobrym ojcem-problem współczesnych mężczyznc)usprawiedliwienie swojej postawy2.Argumentacja.a)wezwan [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:08 , Wyświetleń: 1314 , Ocena: 24.07, Głosów: 44, Autor: agacjo

Muzyka Baroku

Jest to muzyka powstała w XVII i XVIII wieku. Miano barokowej powstało od efektu odważnych eksperymentów. Objawiło się w tym czasie wiele prawdziwych talentów, zarówno wśr [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:24 , Wyświetleń: 4929 , Ocena: 3, Głosów: 31, Autor: majka100100

Na Mature cytaty.

Aforyzmy:O moralności, wartościach i walce dobra ze złem:„Człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem.” – Arystote [...]

Dodano: 2008-03-07 19:33:56 , Wyświetleń: 1709 , Ocena: 17.35, Głosów: 79, Autor: ew.la

Na podstawie wybranych utworow omow charakterystyczne cechy Baroku.

W baroku polskim wyróżnić można trzy charakterystyczne nurty: barok kwiecisty, dworski barok sarmacki, dworkowy barok klasyczny, francuski 1. Barok kwiecisty.Jest to st [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:50 , Wyświetleń: 1380 , Ocena: 22.32, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Na podstawie wybranych utworów poetyckich omów cechy stylu barokowego.

Wywołałem ducha. Nie było to trudne. Dwie świeczki, wahadełko i okrągły stolik. Tajemne zaklęcie. Me prośby gorące usłyszał duch dziwny. Pojawił się ubrany w szaty do [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:37 , Wyświetleń: 1738 , Ocena: 12.93, Głosów: 75, Autor: Michalk88

Najważniejsi poeci baroku.

Jan Andrzej Morsztyn (1613-93) - twórca poezji dworskiej, mistrz konceptu w poezji, polski marinista. Przypisano mu metkę “błahej treści w wyszukanej formie”, b [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:29 , Wyświetleń: 1165 , Ocena: 34.52, Głosów: 22, Autor: Michalk88

Nauka polska w okresie Baroku.

Wiek XVII to epoka baroku (od końca XVI do pocz. XVIII w.). Drugą połowę czasów baroku w Europie uznaje się za decydującą dla rozwoju nowożytnej nauki - wówczas to właś [...]

Dodano: 2008-03-30 10:09:10 , Wyświetleń: 1102 , Ocena: 16.16, Głosów: 50, Autor: pawlukewa

Niepokój o przyszłość RP w pamiętnikach Paska (krytyka sarmatyzmu).

Obraz sarmackiego życia drobnoszlacheckiego: zamiłowanie do gospodarowania na ziemi; lubowanie się w zabawach, biesiadach i uroczystościach z różnych okazji; wyg [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:38 , Wyświetleń: 2403 , Ocena: 74.11, Głosów: 37, Autor: agacjo

1 2 3 4 5


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?